SR6GHC znowu QRV
Czarna Góra JO80JG61GH
70 cm nie pracuje, aktualnie brak możliwości zainstalowania w tej lokalizacji.
QRG SR6GHC ustabilizowała się na 47088.070 . Dla pozostałych beaconów muszę dokonać pomiarów.
73's de Staszek SP6GWB
p.s. ponowne pomiary z użyciem wzorca rubidowego dają QRG SR6GHC 47088.0767 - qrg nie zmieniła się w ciągu 12 godzin więcej jak 100 Hz,
co potwierdza klasę OCXO robionych przez OK1UFL na bazie czeskich kwarców (OCXO w beaconie)
p.p.s aktualnie QRG SR6GHC wynosi 47 088.0795


  PRZEJDŹ NA FORUM