USB Spectrum Analyzers
    sp3suz pisze:

    Przegięcie z tymi cenami dosłownie.


Proszę, aby kolega umotywował swoje stwierdzenie, na czym polega owe przegięcie?  PRZEJD NA FORUM