SR6GHC znowu QRV
Czarna Góra JO80JG61GH
W dniu dzisiejszym QRG SR6GHC wynosi 47 088.0794.
Poszukuję, do przebudowy beaconu, około 1 m rury szkłoepoksydowej lub z innego materiału o małym pochłanianiu mikrofal o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 110 mm, odpornej na wpływy atmosferyczne i temperatury ujemne.
Stwierdziłem, że jedna z kształtek PVC użytych do zabudowy beaconu ma duże tłumienie na 47 GHz.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM