SR6GHC znowu QRV
Czarna Góra JO80JG61GH
Momentami odbieram 419 w Fojutowie. Z jak¹ moc¹ Nadaje SR6UHC?


  PRZEJD NA FORUM