Historyczne zdjęcie paraboli
Zamek Książ, taras Księcia Bolka. Na tarasie tajemnicza antena.
Tak taka antena była zabudowana na tarasie zamku Książ od strony Wałbrzycha. Było to koncem lat 80-tych ubwieku.
Antena ta miła służyć do retransmisji programów TV Moskiewskiej. Antenę tą zabudowywali żołnierze radzieccy pod
wodzą dowódcy chyba w stopniu majora. On był krótkofalowcem z Ukrainy. W tym czasie na zamku Książ pracował śp.
Zbyszek SP6PH. Miałem okazję widzieć te urządzenia. Antena nadajnika była zabudowana na wieży zamku.
Urządzenia były po próbach lecz z powodów formalnych stacja została zdemontowana.
A póżniej jak wiecie Armia Czerwona wyjechała z naszego kraju.
I na koniec SP6PH miał po wyjeżdzie A.Cz. z Polski QSO i wg. znanego sformułowania potwierdził z kim ma QSO.

Podobny system był zainstalowany w Świdnicy na wzgórzu gdzie aktualnie jest stacja paliw chyba Orlenu.  PRZEJDŹ NA FORUM