19 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe - " ”Fale 2019" oraz 58 Zjazd PK-UKF
zapowiedŸ, realizacja...
Również zgłaszam chêæ udziału.


  PRZEJD NA FORUM