Szerokość filtru na 13 cm
    sq4ctk pisze:

    ...
    W dołączonej dokumentacji masz info o zależnościach: http://www.w1ghz.org/filter/Pipe-cap_Filters_Revisited.pdf


Czy mógłby kolega swoimi słowami napisać o tych zależnościach?  PRZEJDŹ NA FORUM