Kierunkowość tłumika 30dB 100W
Jeśli tłumik ma konfigurację opisaną przez SQ5ESM to jest w istocie kierunkowy. Przy mocach rzędu 100 W służy to jej dystrybucji na radiator. Przy 100 W doprowadzonej, pierwszy 1 dB tłumik przyjmie na siebie 20W, kolejne 2 dB 30W i 18W,
5dB 12W, 10 dB 9 W , na wyjściu 1W .
Gdybyśmy podłączyli moc odwrotnie, 10 dB tłumik przyjął by na siebie 90 W i uszkodził by się prawdopodobnie.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM