122GHz dla wszystkich
122 GHz stało się hitem końca sezonu, pełne kompendium wiedzy autorów tego projektu na:
https://groups.io/g/The122GProject/wiki/home

73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJD NA FORUM