Święto zmarłych: Wspominamy tych, którzy odeszli...
1 listopada 2019 r.
Dodać trzeba krótkofalowca pierwszego sortu Adama SP6EBK ktury dopiero co odszedł do krainy wiecznych DX, a pogrzeb
będzie prawdo podobnie w następnym tygodniu.


  PRZEJDŹ NA FORUM