RS według WA1MBA - aktualizacja wiedzy po 20 latach
Tu te same obrazki ale z szerszym komentarzem.

http://www.wa1mba.org/papers/WA1MBA%20Scattering%20Super%202019%20Paper.pdf


  PRZEJD NA FORUM