SQ3SWF - (Kolejny) miliwatomierz na AD8317
@EW1CD Пожалуйста, покажите фотографии, когда вы закончите проект )

Aktualizacja w kodzie - dodałem możliwość podglądu surowych odczytów z ADC i kalibrację bez komputera, z zapisem do EEPROM.

Aby skalibrować urządzenie:
* podłączamy zasilanie trzymając jakiś przycisk,
* wybieramy pasmo, ilość próbek do uśredniania, poziom z generator (domyślnie -40 lub -10 dBm)
* wybieramy opcję "SAVE"

Aktualne parametry kalibracji, tzn. surowe odczyty z ADC odpowiadające punktom kalibracyjnym -40 i -10 dBm, można podejrzeć podłączając urządzenie do komputera i wysyłając portem szeregowym literkę "p" (115200 bps).

Kodzik: https://github.com/olgierd/ad8317_powermeter oczko


  PRZEJDŹ NA FORUM