SQ3SWF - (Kolejny) miliwatomierz na AD8317
Н,е, м,о,г,у, в,с,т,а,в,и,т,ь, ф,о,т,о,
------------------------------------------

Foto Valeria EW1CD:







  PRZEJD NA FORUM