Generator / Bikon 23cm
i inne pasma...
Autor KD7TS podaje pliki źródłowe, beacon 1296,..MHZ ze znamiennikiem na procesor pic16f688. PIC_e łatwo osiągalne. Link:
http://home.comcast.net/~kd7ts/html/SI4133/Beacon.html


  PRZEJDŹ NA FORUM