10 GHz Ham Operation z MA-87127 Gunnplexer
Klaus Hirschelman, DJ7OO
Wprowadzenie do szerokopasmowej pracy:
http://www.kwarc.org/10ghz/10GHZ-4.htm


  PRZEJD NA FORUM