LNA 23 cm ?
tez wezme jedna... najlepiej w komplecie z aktywnymi elementami...


  PRZEJD NA FORUM