Sprzęt do łączności EME
Idąć 'od tyłu' tor nadawczy:
- antena - fider - PA - TRX
tor odbiorczy:
- antena - przedwzmacniacz -fider - TRX
Celowo tak usytuowałem elementy stacji EME, bowiem antena jest najwazniejszą jej częścią, zaś bardzo często rozdziela się tor rx od tx w TRX aby uniknąć wielu nieprzyjemności.
Pomocniczo używa się komputer, klucz CW, czasami mikrofon.

73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM