Cyrkulator
do czego wykorzystać?
Maciej, to nie jest ten typ co podałeś, 60583 Sacramento to mumer kodu , hi .
Izolator ferrytowy nie pracuje w tak szerokim zakresie.
Generalnie taki element przepuszcza moc w jedna strone i nie pozwala jej wracac, przez co chroni np. PA przed odbitą, na ile wytrzyma opornik zainstalowany w izolatorze. Chroni tez PA przed przenikaniem do jego wnętrza mocy ze strony anteny od innych urządzen pracujących w jej pobliżu.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM