Cyrkulator
do czego wykorzystać?
Artykuł SP2XDM pt."Cyrkulatory i izolatory ferrytowe w praktyce ultrakrótkofalowca"

http://www.lewczuk.pl/index.php/pl/krotkofalarstwo/cyrkulatory-i-izolatory

  PRZEJD NA FORUM