12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedŸ, realizacja.
Koszt 150 - 200 złotych przewidziany jest nocleg, czy we własnym zakresie.


  PRZEJD NA FORUM