Najmniejszy na rynku moduł GPS o krótkim czasie TTFF
Fastrax UC430
Fastrax UC430 to najmniejszy na rynku moduł GPS z wbudowaną anteną, którego wymiary wynoszą 14,0 x 9,6 x 1,95mm. Jego cechą charakterystyczną jest autonomiczne, okresowe przechodzenie z trybu stand-by do stanu aktywnego, pozwalające skrócić czas pierwszego pomiaru (TTFF) do zaledwie 33s.

Dzięki zastosowanej technologii zarządzania poborem mocy SiRFaware układ zachowuje gotowość do pracy w trybie gorącego startu przy średnim poborze prądu 125µA i zapewnia pobór mocy poniżej 10mW w trybie nawigacyjnym TricklePower z aktywacją stanu aktywnego co 1s.

Może współpracować z zewnętrznymi czujnikami położenia/ruchu mierzącymi przemieszczenie odbiornika w strefach poza zasięgiem satelitów (dead reckoning). Kolejną cechą wyróżniającą UC430 jest układ generacji efemeryd CGEE (Client Generated Extended Ephemeris) wyznaczający położenia satelitów GPS na 3 dni naprzód od momentu ostatniego włączenia odbiornika.

Pozwala to wyeliminować czasochłonny proces nawiązywania połączeń z nadajnikami A-GPS. UC430 zapewnia czułość –147 dBm w trybie tzw. zimnego startu i –163 dBm w trybie śledzenia. Zawiera tzw. jammer remover czyli układ tłumienia do 8 sygnałów interferujących.

Może korzystać zarówno z anteny wbudowanej, jak też z anteny zewnętrznej (aktywnej lub pasywnej). Port komunikacyjny może zostać skonfigurowany do pracy z protokołami UART, SPI (slave) lub I2C.

Ważniejsze parametry:

liczba kanałów: 48,
napięcie zasilania: 1,8V,
czas TTFF: 33s (w trybie gorącego i zimnego startu),
pobór mocy w stanie aktywnym: typ. 68mW @ 1,8V,
pobór mocy w trybie TricklePower (1Hz): 10mW,
pobór mocy w trybie hibernate: typ. 36µW,
sprawność wewnętrznej anteny: 80% (dla powierzchni masy 80 x 40mm),
zakres temperatur pracy: -40...+85°C.

http://www.fastraxgps.com  PRZEJDŹ NA FORUM