12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedŸ, realizacja.
Kolejnym zgłoszonym uczestnikiem jest Marcin SQ2BXI. Zapraszam następnych.  PRZEJD NA FORUM