12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedź, realizacja.
Informacja dotycząca 12 Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego:

Termin zgłaszania uczestnictwa w spotkaniu mija ca prawda 15 marca 2012 roku, ale ze względów organizacyjnych (hotel, materiały, dofinansowanie, itp) proszę o wcześniejsze zgłaszanie.

Lista uczestników na dzień dzisiejszy:
w kolejności alfabetycznej:

1. DJ6EP
2. SP2IPT
3. SP2RXX
4. SQ2BXI
5. SQ2LX
6. -rezerwacja
7. -rezerwacja


Liczbę uczestników przewiduję na 20 - 30 osób.  PRZEJDŹ NA FORUM