12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedź, realizacja.
Informacja dotycząca 12 BSM:

Proszę również o zgłaszanie się osób, które wyrażają chęć przyjazdu na jeden dzień.


  PRZEJDŹ NA FORUM