FlexRadio Systems
FLEX-3000, FLEX-5000A
Robi wrażenie! Tylko dla mnie to zbyt nowoczesne. A co z poczæiwym SSB i Dx owaniem na pasmach KF? A co z pogaduchami na 3,5 i 7 MHz? Szaleństwo powinno mieæ gdzieœ swoje granice. Owszem, może jak skolonizujemy Marsa... ? cool


  PRZEJD NA FORUM