Formatowanie lampy ceramicznej - po długim leżakowaniu
wg. SP1CNV
Lampy ceramiczne po długim leżakowaniu

Co z nimi ?

Sprawdzić :
- Żarzenie i zwarcia między elektrodowe – można sprawdzić omomierzem
- próżnia - nie widać getter-u
Znane zjawiska, to :
- utrata próŜni, zwykle częściowa – uwalnianie się cząsteczek z wewnętrznych
elementów lampy
- flash over - przeskok łuku (wyładowanie) wewnątrz lampy, ale czasem na zewnątrz po powierzchni ceramiki
przyczyna nie została określona (nie znalazłem opisu w literaturze)


1. umyć lampę - nie dotykać lamp palcami
- ślady tłuszczu na ceramice - dodatkowe straty
- zszarzałe srebro umyć delikatnie szczoteczką do zębów CIF-em

2. formatowanie:
- zapewnić chłodzenie dolnej części lampy
- włączyć lampę do obniŜonego – 1/10 nominalnego napięcia żarzenia
bez napięcia anodowego
- podwyŜszać napięcie żarzenia co kolejne 1/10 co ok. 1,5 .. 2 godziny
- pozostawić lampę na pełnym napięciu żarzenia ok. 5.. 10 godzin
- ustawić elementy regulacyjne punktu pracy lampy bez prądu
spoczynkowego , podłączyć napięcie anodowe na ok. 1/4
nominalnego, ale przez rezystor
ok. 20..100kom, pozostawić na min 2 godziny
- podwyższać napięcie anodowe co ok 2 godziny, aŜ do pełnego
- usunąć opornik, włączyć ponownie napięcie anodowe, ustawić prąd
spoczynkowy na ok. 1/5 normalnego
- wysterować wzmacniacz na ok. 5% mocy, obserwować prąd lampy
- powoli (co ok. 5 min) zwiększać moc,
- ustawić nominalny prąd spoczynkowy lampy,
- podłączyć sterowanie, powoli zwiększyć moc do osiągnięcia pełnej moc


  PRZEJDŹ NA FORUM