12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedŸ, realizacja.
Kolejnym uczestnikiem spotkania będzie: Leszek SP1LOi i Jurek SP2DDV
  PRZEJD NA FORUM