12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedŸ, realizacja.
Że niby my takie el0 zi0my?
Mam nadzieję, że na kwadracie nie bedzie umpa umpa wesoły


  PRZEJD NA FORUM