12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedź, realizacja.
Informacja dotycząca 12 Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego:

W związku z pytaniami dotyczącymi uczestnictwa w spotkaniu informuję, że uczestnikiem spotkania jest osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa oraz dopełniła warunków formalnych. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości uczestnictwa osób spoza listy.

Przypominam, że z dniem 13 maja 2012 roku zamykam listę uczestników 12 Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego.
  PRZEJDŹ NA FORUM