12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedź, realizacja.
Plan XII Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego

Sobota, 23 czerwca 2012 rok.

09:30 Rejestracja zgłoszonych uczestników spotkania.
10:00 Przywitanie, rozpoczęcie spotkania.
10:15 Historia Bydgoskich Spotkań Mikrofalowych.
11:00 Referat techniczny
12:00 Referat techniczny
13:00 Referat techniczny
14:00 Obiad.
15:00 Referat techniczny
16:00 Wymiana doświadczeń konstrukcyjnych.
17:30 Ognisko – kolacja.

Niedziela, 24 czerwca 2012 rok.

08:30 Śniadanie.
10:30 Pogadanka pt. „Teraźniejszość i przyszłość bydgoskich spotkań mikrofalowych"
11:30 Wymiana doświadczeń konstrukcyjnych, pokazy sprzętu, dyskusje techniczne, itp.
13:00 Podsumowanie spotkania i zakończenie spotkania.
14:00 Obiad.  PRZEJDŹ NA FORUM