12 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe
sondaż, zapowiedŸ, realizacja.
Informacja ze spotkania ukazała się w Œwiat Radio nr 8/2012 na str 33.

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=swiat%20radio%208%2F2012&source=web&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fulubionykiosk.pl%2Fpobierz%2F18752&ei=J1kSUP3fHovtsgbToYDACA&usg=AFQjCNF3K5SJf_0htW39W7QFLVvxzixBkg  PRZEJD NA FORUM